30 χρόνια στην υπηρεσία του αγρότη
 
Η επιχείρηση φυτωρίων MΠΡΑΝΙΩΤΗ είναι μια οικογενειακή  επιχείρηση η ο-
ποία έχει  δημιουργηθεί  από τα μέσα της δεκαετίας του  ΄60 για να μπορέσει
να  καλύψει  την  συνεχώς   αυξανόμενη  ζήτηση δενδρυλλίων   οπωροφόρων
δένδρων τα  οποία  ήταν  και  είναι η αρχική υποδομή για την  ευοίωνη προο-
πτική της δενδροκομίας και γενικότερα της οικονομίας  της περιοχής της  κεν-
τρικής Μακεδονίας.
Έτσι λοιπόν στην καρδιά του Μακεδονικού κάμπου ,στο Μακροχώρι Βέροιας
από  τα τέλη  της  δεκαετίας   του ΄60  τα  φυτώρια  ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ   υπάρχουν
δυναμικά στον χώρο της δενδροκομίας .
Η πολυετής πείρα μας , η χρήση μόνο σωστών υποκειμένων , η επιλογή των
πλέον κατάλληλων ποικιλιών  για την Ελλάδα και η συνεργασία με  τα καλύτε-
ρα   εργαστήρια  φυτικού υλικού  στην   Ευρώπη   μας  κατατάσσει    εδώ  και
πάρα πολλά χρόνια πρώτους στις προτιμήσεις των Ελλήνων  αγροτών – δεν-
δροκόμων , αλλά πλέον και σε όλη την Ευρώπη.
Η Ελλάδα και   ειδικότερα   η περιοχή της Ημαθίας προσφέρεται  για την  καλ-
λιέργεια και την  παραγωγή μεγάλου αριθμού οπωροφόρων δένδρων–φυτών
διότι  διαθέτει τις  καλύτερες   κλιματικές   συνθήκες   λόγω της  γεωγραφικής
της  θέσης , του ανάγλυφου του εδάφους και της επάρκειας του νερού.
Tα είδη που πολλαπλασιάζονται  στο φυτώριο  μας με τους  πιο σύγχρονους
και  επαγγελματικούς τρόπους, είναι όλα  τα   οπωροφόρα  όπως  ροδάκινα ,
νεκταρίνια ,  αχλάδια , μήλα , κεράσια ,  βερύκοκα, δαμάσκηνα , λωτοί , ακτι-
νίδια ,κυδώνια , αμύγδαλα , ρόδια , ελιές κ.α.
Η ποιότητα   και η άριστη  υγεία των φυτών σε συνδυασμό με την  τεχνογνω-
σία που διαθέτουμε και μπορούμε να σας παρέχουμε σε όλα τα στάδια  ανά-
πτυξης των δενδρυλλίων , εγγυώνται  τα καλύτερα  αποτελέσματα  του οπω-
ρώνα σας,